خشک کن تونلی مداوم / خشک کن سریع / خشک کن سریع برای آجرهای نما / خشک کن سریع مخصوص آجرهای سفال / خشک کن اتاقکی تمام اتوماتیک / خشک کن سریع تونلی

کلیه تجهیزات جابجایی واگنهای خشک کن و کوره توسط تیم فنی اکوئیپ سرامیک بر اساس نوع طراحی خط تولید صورت میگیرد

که شامل : قفسه ها و واگن های بخش خشک کن و نیز سیستم جابجایی واگنهای کوره تونلی می باشد.

خشک کن تونلی مداوم

  • خشک کن سریع
  • خشک کن سریع برای آجرهای نما
  • خشک کن سریع مخصوص آجرهای سفال
  • خشک کن اتاقکی تمام اتوماتیک
  • خشک کن سریع تونلی